Wat is ‘knime’ nu eigenlijk?

Knime‘ is een handige tool die de mogelijkheid bied om gemakkelijk gegevens te lezen uit bijvoorbeeld een excel bestand. Hier kun je dan vervolgens gemakkelijker gegevens mee bij houden en grafieken opmaken.

Waar ging de opdracht over?

In de opdracht was het de bedoeling dat we eerst een onderzoeksvraag opstelden, mijn onderzoeksvraag luidde als volgt: “Wat is het procentueel aantal van appartementsbewoners die bereid is om te composteren?”. Om op deze onderzoeksvraag te antwoorden, verzamelden we gegevens en dit stelden we dan op in een excel bestand.

Vervolgens voegden we een Excel reader toe aan ‘knime’. Door deze node kon ‘knime’ het excel bestand lezen. vervolgens voegden we er dan nog heel wat verschillende node’s aan toe, maar dit leg ik een andere keer verder uit.

Wat was het antwoord op de onderzoek vraag?

Om op de onderzoeksvraag te antwoorden, keken we voornamelijk naar de scatter plat die twee tabellen met elkaar vergelijken. De twee tabellen dat we met elkaar vergeleken waren: het procent van het aantal bewoners per appartement tegen over de score groene vingers.

Zo zagen we bijvoorbeeld dat er 8,1% van de appartements bewoners een score hadden van 6/10 voor groene vingers. Score groene vingers staat voor de score dat mensen aan hun zelf geven over hoe groen ze zijn ingesteld.

No responses yet

Geef een reactie